НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2919480 Картинка 2937639 Картинка 2067260 Картинка 2044401 Картинка 6294883 Картинка 7659561 Картинка 8412561 Картинка 6669514 Картинка 9291710 Картинка 12158987BTS FREEEMG 300


 


Апаратурата разполага със следните функции:

 

  1. Определяме на междумускулна координация.
  2. Честотен анална из сигналите
  3. Наблюдение и анализ на умората в мускулите
  4. Определяне на времеви характеристики - нормализация, усредняване, определяне ма цикли, етапи и др.
  5. Определяне на величини като максимален, среден и минимален мускулен капацитет, стойност на мускулното напрежение и др.
  6. 8 датчика за измерване на мускулната активност, тежащи 13 грама всеки.
  7. Датчиците имат безжична комуникация със записващите устройства
  8. Мобилността на системата позволява както директна връзка с компютър за лаборатории условия, така и мобилна система, чрез която състезателят може да изпълнява дейността без значение на какво разстояние се намира от компютъра.
  9. Компактността на пробите за измерваме позволява да се изследват два мускула в непосредствена близост един до друг. без да се влияят един от друг. Това става благодарение на използваната технология за измерване на мускулните контракции.
  10. Хардуерът и софтуерът позволяват и други работещи уреди в непосредствена близост, без това да оказва влияние върху работата или трансфера на данни.

 

    
 
Facebook Twitter Share