НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2527081 Картинка 5429121 Картинка 484892 Картинка 2848796 Картинка 9458279 Картинка 10105251 Картинка 9269545 Картинка 7668140 Картинка 170716 Картинка 3798581NORAXON MYO VIDEONoraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на изследването лице. Дава възможност за проследяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването. 
    
 
Facebook Twitter Share