НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11886 Картинка 9867061 Картинка 4868705 Картинка 9923519 Картинка 11917738 Картинка 7442611 Картинка 11401012 Картинка 3610384 Картинка 5948420 Картинка 7612555Биокинетични анализи


  • Видеозаснимане и анализи на движещи се обекти

  • Изследване на скокова ефективност

  • Изследване на скоростно-силови качества

  • Повърхностна миография

  • Акселерография
    
 
Facebook Twitter Share