НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4624228 Картинка 11638376 Картинка 2426570 Картинка 4800474 Картинка 637187 Картинка 1837705 Картинка 1874328 Картинка 11920759 Картинка 8355628 Картинка 5767248
Биокинетични анализи

  • Видеозаснимане и анализи на движещи се обекти

  • Изследване на скокова ефективност

  • Изследване на скоростно-силови качества

  • Повърхностна миография

  • Акселерография
 
 
Facebook Twitter Share