НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8797392 Картинка 1683030 Картинка 8759750 Картинка 12322722 Картинка 6710024 Картинка 6923638 Картинка 5207368 Картинка 9474332 Картинка 4446831 Картинка 3159911Функционална диагностика


Тестове за изследване на анеробния капацитет

  • тест „Wingate“ - Тестът се провежда след предварително 5 минутно разгряване, изпълнява се на механичен велоергометър и се състои в педалиране с максимална честота в продължение на 30 секунди срещу съпротивление, съобразено с телесната маса на изследваното лице.

Тестове за изследване на аеробния капацитет

  • максимални тестове (стъпаловидно натоварване до отказ) - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно- съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.
  • субмаксимални тестове - Тестът се провежда на велоергометър, гребен ергометър или на бягаща пътека. Натоварването започва от ниско ниво и се повишава на стъпала в зависимост от степента на физическата годност. Регистрират се показатели на дихателната и сърдечно-съдовата система и концентрация на лактат в периферна кръв.


META MAX ® 3B
Телеметрична система за газов анализ. Подходящ за употреба в теренни и лабораторни условия. Регистрация и запис на основни параметри на газовата обмяна breath-by-breath и сърдечната дейност VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• лека, мобилна система (580 g)
• телеметричен диапазон от над 1000 м, посредством двупосочна телеметрия с Bluetooth технология
• работа на батериите до 6 часа
• управление чрез Smart Control, лаптоп или самостоятелно
• 6-часов живот на батерията
• приложим за всички атмосферни условия (надморска височина, температура от -10С0 до +40С0
• GPS модул, който позволява регистрация на промените в скоростта и надморска височина
• 3-канален електрокардиографски мониторинг
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека


Oxycon Pro System
Отворена система за газов анализ. Подходящ за употреба в лабораторни условия. Регистрация и запис на основни сърдечни и белодробни параметри breath-by-breath, като VO2, VCO2, RER, VEO2, VECO2, PETO2, PETCO2, VE, VT, BF, BR, HR, HRR, O2-Pulse и др.

• Използва се при изпълнение на кардио-пулмонални тестове с натоварване до отказ (CPET) за определяне на максималната кислородна консумация (VO2max, HRmax, анаеробен праг).
• Измерване на вентилацията чрез прецизен двупосочен цифров датчик за вдишване и издишване (TripleV).
• Свързване за контрол на периферни устройства като велоергометър, бягаща пътека, електрокардиограф


ЕКГ апарат Schiller Cardiovit AT-102
• 12 канален електрокардиограф с LCD монитор
• Режим на работа: ръчен, автоматичен
• Захранване: мрежово и акумулаторно

    
 
Facebook Twitter Share