НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1290860 Картинка 9824255 Картинка 2619952 Картинка 1038513 Картинка 2709565 Картинка 8842813 Картинка 971104 Картинка 9191202 Картинка 10921515 Картинка 10613714

Учебен процес

18.05.22 - Сряда

Изпит по управленска практика

18.05.22 - Сряда

График на допълнителни дати за изпити

17.05.22 - Вторник

Изпит по спортна специалност към сектор "Тежка атлетика"

16.05.22 - Понеделник

На вниманието на студенти
ІV-ти курс, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ

12.05.22 - Четвъртък

Изпит за преддипломна управленска практика за студенти от ІV курс - втора/нова специалност

12.05.22 - Четвъртък

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт

12.05.22 - Четвъртък

Лекции по футбол за студенти 1 и 2 курс - ФП

12.05.22 - Четвъртък

Предварителен изпит по „Гимнастика“ и „МП Гимнастика“

12.05.22 - Четвъртък

На внимание на студентите от магистърски програми "Кинезитерапия" и "Физикална терапия и рехабилитация

10.05.22 - Вторник

График на магистърска програма "Физикална терапия и рехабилитация" -ІІ ри семестър, 3- ти период
 
??????? ??? Facebook Twitter Share