НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7337540 Картинка 8841226 Картинка 3653731 Картинка 2732818 Картинка 5882835 Картинка 7953133 Картинка 1826340 Картинка 3615473 Картинка 11715967 Картинка 11817469

Учебен процес

22.06.22 - Сряда

Важна информация за курс „ТАО“

21.06.22 - Вторник

ВАЖНО
за всички кандидат-студенти

17.06.22 - Петък

Важна информация за курс „ТАО“

15.06.22 - Сряда

График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"

13.06.22 - Понеделник

График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър" по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

10.06.22 - Петък

Списък студенти, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ, от Преддипломен клиничен стаж за период - 14.06/15.07 2022

08.06.22 - Сряда

Изпит по спортна специалност-футбол II курс Р.О.

06.06.22 - Понеделник

График за явяване на държавен изпит за ОКС "Бакалавър"

06.06.22 - Понеделник

График за ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА - ОКС "БАКАЛАВЪР"

03.06.22 - Петък

Tеоретичен изпит по специалност и защита на курсови работи за специалисти по "Спортен мениджмънт"




 
??????? ??? Facebook Twitter Share