НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9818828 Картинка 1193261 Картинка 7282115 Картинка 10672968 Картинка 1744890 Картинка 9267692 Картинка 11744215 Картинка 4530565 Картинка 8763165 Картинка 11447859

Учебен процес

20.05.22 - Петък

Редовна юнска изпитна сесия 02.06 до 25.06.2022г.

18.05.22 - Сряда

Изпит по управленска практика

18.05.22 - Сряда

График на допълнителни дати за изпити

17.05.22 - Вторник

Изпит по спортна специалност към сектор "Тежка атлетика"

16.05.22 - Понеделник

На вниманието на студенти
ІV-ти курс, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ

12.05.22 - Четвъртък

Изпит за преддипломна управленска практика за студенти от ІV курс - втора/нова специалност

12.05.22 - Четвъртък

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт

12.05.22 - Четвъртък

Лекции по футбол за студенти 1 и 2 курс - ФП

12.05.22 - Четвъртък

Предварителен изпит по „Гимнастика“ и „МП Гимнастика“

12.05.22 - Четвъртък

На внимание на студентите от магистърски програми "Кинезитерапия" и "Физикална терапия и рехабилитация
 
??????? ??? Facebook Twitter Share