НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4218069 Картинка 504837 Картинка 5384540 Картинка 3500503 Картинка 4263815 Картинка 11095877 Картинка 10654081 Картинка 6174480 Картинка 7657779 Картинка 9460039

Изпити

ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ

1. Професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ на 18.11.2020 г. от 10.00 часа в 401 к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ на 18.11.2020 г. от 12.30 ч. в 401  к-т, НСА „Васил Левски“, Студентски град.

3. Професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма „Кинезитерапия“ на 18.11.2020 г. от 13.00 часа в  заседателната зала на НСА „Васил Левски“, ул. Гургулят, 1. 

4. Професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма „Уелнес - промоция на здравето" на 18.11.2020 г. от 15.00 часа в  заседателната зала на НСА „Васил Левски", ул. Гургулят, 1.


Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056

За явяване на изпита трябва да подадете заявление, в което да упоменете темата на дисертационния труд и научния ръководител, в срок до 12.11.2020 г.

Оценките по учебните модули трябва да са нанесени.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share