НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3335759 Картинка 3043860 Картинка 5763364 Картинка 12096902 Картинка 1009081 Картинка 3712143 Картинка 10469943 Картинка 3004191 Картинка 5592435 Картинка 3279433

Учебен процес

Учебни планове   Изпити   Разписания на часовете - задължителни модули   Разписания на часовете - избираеми модули   Обучение на чуждестранни докторанти  

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
 
??????? ??? Facebook Twitter Share