НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4034116 Картинка 1954877 Картинка 11820928 Картинка 5257433 Картинка 2000650 Картинка 5839799 Картинка 3813527 Картинка 320339 Картинка 4201299 Картинка 8458158

Учебен процес

Учебни планове Изпити Разписания на часовете - задължителни модули Разписания на часовете - избираеми модули Обучение на чуждестранни докторанти

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share