НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебен процес

Учебни планове   Изпити   Разписания на часовете - задължителни модули   Разписания на часовете - избираеми модули   Обучение на чуждестранни докторанти  

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
??????? ??? Facebook Twitter Share