НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9264067 Картинка 1138098 Картинка 11819290 Картинка 10400605 Картинка 90658 Картинка 10310668 Картинка 9501480 Картинка 268224 Картинка 11779065 Картинка 4545926Учебен процес

Учебни планове Изпити Разписания на часовете - задължителни модули Разписания на часовете - избираеми модули

Обучението на докторанти се извършва по три начина:

  • - редовна форма на обучение
  • - задочна форма на обучение
  • - обучение на самостоятелна подготовка
 
 
Facebook Twitter Share