НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2411366 Картинка 761928 Картинка 9705918 Картинка 6799536 Картинка 767183 Картинка 8806402 Картинка 5738169 Картинка 10450030 Картинка 4272641 Картинка 9901563Висши органи и организации


ВИСШИ ОРГАНИ:

  • Конгрес
  • Синдикален координационен съвет
  • Изпълнителен съвет и Контролен съвет

 

Ръководните органи на НБС "ВОН" - КНСБ:

Председател

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Зам.-председател

доц. д-р Янко Коралиев

Зам.-председател

ст.н.с. д-р Йордан Костурков

 

 

Изпълнителни секретари

доц. д-р Веселина Недева

 

доц. д-р Антоанета Добрева

 

гл.ас. д-р Йорданка Ангелова

 

проф. Райна Бърдарева, дпн

Председател на Контролния съвет

доц. д-р Румяна Нейкова

 

 

Членове

проф. дн Дойчина Синигерска

 

доц. д-р Иванка Желязкова

 

Основни членове са синдикалните организации от:

Технически университет, София: Председател - д-р гл..ас. Йорданка Ангелова;

Химико-технологичен и металургичен университет: Председател - гл.ас. Росица Велкова;

Аграрен университет, Пловдив: Председател - доц. д-р Венцислава Ванчева;

Университет по национално и световно стопанство: Председател - доц. д-р Янко Коралиев;

Лесотехнически университет: Председател - доц. д-р Георги Костов;

Минногеоложки университет: Председател - доц. д-р Николай Джерахов;

Технически университет, Габрово: Председател - гл.ас. Красимир Орманджиев;

Координатор за колежа - Ловеч: доц. д-р Колю Сираков;

Национална спортна академия: Предеседател проф. Вихрен Бачев;

Национална художествена академия: Председател г-жа Виолета Бучинска;

Пловдивски университет "П.Хилендарский": Председател - гл.ас. Даниела Стамболиева;
Координатор за филиала - Смолян: гл.ас. д-р Георги Юручев;

Русенски университет "Ангел Кънчев": Председател - доц. д-р Антоанета Добрева;

Стопанска академия "Димитър Ценов": Председател доц. д-р Мария Андреева

НАТФИЗ "Кр. Сарафов": Председател проф. Дойчина Синигерска, дпн

Академия за музикално,танцово и изобр.изкуство: Председател - доц. д-р Светла Калудова;

СУ“Св.Кл.Охридски”. Председател доц.д-р Александър Николов;

Шуменски университет "Еп.К.Преславски": Председател - доц. д-р Иванка Атанасова;
Координатор за колежа - Добрич: гл.ас. Милена Божкова;

Великотърновски университет "Кирил и Методий": Председател - гл.ас. Владимир Владов;
Координатор за колежа - Плевен: гл.ас. Емилия Рангелова;
Координатор за колежа - Враца: доц. д-р Емилия Стерикова;

Университет "Проф. Асен Златаров", Бургас: Председател - доц. д-р Богдан Богданов;

Тракийски университет, Стара Загора: Председател - доц. д-р Иванка Желязкова;
Координатор за колежа - Ямбол: доц. д-р Веселина Недева;

Бургаски свободен университет: Председател - г-жа Диана Адамова;

Варненски свободен университет: Председател - г-жа Стефанка Вичева;

Висше строително училище “Л.Каравелов” : Председател - гл.ас. Капка Димитрова;

Университет по архитектура, строителство и геодезия - индивидуални членове;

Университет по хранителни технологии: проф. Атанас Георгиев;

Югозападен университет "Н. Рилски": Председател - гл.ас. Иван Глушков;

Институт по математика и информатика-БАН: Председател - н.с. Милена Станева;

Институт по космически изследвания-БАН: Председател - н.с. Георги Желев;

Етнографски институт-БАН, инд.членове;

Икономически институт-БАН, инд.членове;

НИМХ, филиал Пловдив-БАН: Председател - инж. Спас Александров;

НИМХ, филиал Кюстендил-БАН: Председател - г-жа Тодорка Средкова;

Институт по водни проблеми - БАН: Председател - ст.н.с. Йордан Костурков;

Институт по биофизика - БАН: Председател - н.с. Владимир Гетов;

Академично издателство “Марин Дринов”-БАН: Председател г-жа Радослава Радославова;

Институт по електроника-БАН: Председател - г-жа Елза Георгиева;

Институт по социология - БАН: Председател - ст.н.с. Духомир Минев;

Институт по океанология, Варна - БАН: Председател - г-н Иван Лазаров;

Висше СУ по библиотекознание и информационни технологии: гл. ас. д-р Мария Николова;

Технически университет - Варна: Председател - доц. д-р Донка Иванова;

НМА “П.Владигеров” - инд.членове;

ЦВИПК - Министерство на икономиката: Председател - ст.преп. Таня Шехтова;
Колективен член на НБС "ВОН"

Националната асоциация “ЖЕНИ В НАУКАТА”: Председател - проф. Катя Бекярова

    
 
Facebook Twitter Share