НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2658508 Картинка 5630586 Картинка 7357945 Картинка 2036262 Картинка 8395443 Картинка 5064356 Картинка 36866 Картинка 4413815 Картинка 4843444 Картинка 5932496
Кои сме ние?

КОИ СМЕ НИЕ?

 НБС "ВОН" - КНСБ - основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001 г. и 2007 г.

НБС "ВОН" - КНСБ е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Контакти:

Национален браншов синдикат"ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА" НБС "ВОН" - КНСБ
София - 1000, пл. "Македония" 1тел.: 40 10 536; факс 988 59 69


Е-mail:
von_knsb@yahoo.com, von_knsb@mail.bg

http://www.von-knsb.hit.bg/

 

 
 
Facebook Twitter Share