НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5863908 Картинка 4983983 Картинка 10446892 Картинка 3750619 Картинка 2650198 Картинка 10391535 Картинка 2353635 Картинка 6487344 Картинка 4438078 Картинка 1292394ЦНПДС


Апаратура Дейност За ЦНПДС Контакти Полезни връзки Ценоразпис

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

 
 
Facebook Twitter Share