НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3160387 Картинка 3416396 Картинка 11972226 Картинка 2195896 Картинка 8769176 Картинка 8045662 Картинка 3661097 Картинка 649625 Картинка 4318971 Картинка 12218297

Учебно-методичен отдел

Учебно-методичен отдел е един за цялата Академия и е пряко подчинен на Зам.-Ректора по учебната работа. Задължен е да организира и координира кандидатстудентската кампания, целия учебен процес със студентите и преподавателите, държавните изпити и дипломирането.


Лиляна Янева
Ръководител на Учебен отдел

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефон: (02) 4014(207)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Лиляна Янева – Ръководител Учебно-методичен отдел, сграда Ректорат, І етаж, ст. 109
Tел. (02) 4014(207). e-mail: uchebenotdel@nsa.bg

Оля Тодорова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Teл. (02) 4014(206)
Отговаря за: учебно разписание, академични справки, кандидатстудентска кампания

Петя Жекова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Teл. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, дипломиране-бакалаври, кандидатстудентска
кампания

Екатерина Тодорова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Teл. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, дипломиране-магистри, кандидатстудентска
кампания

Геновева Ангелова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, ст. 108
Tелl. (02) 4014(221)
Отговаря за: държавни изпити, изпитни сесии, дипломиране, кандидатстудентска кампания

Майа Антова - инспектор УР
Ректорат, етаж І, кабинет 108
Tел. (02) 4014(206)
Отговаря за: щатни и хонорувани преподаватели,европейско дипломно приложение, кандидатстудентска кампания с чуждестранни студенти.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share