НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10817942 Картинка 9549848 Картинка 10562456 Картинка 5927259 Картинка 5880108 Картинка 117318 Картинка 3022215 Картинка 9939038 Картинка 7299396 Картинка 5300517
Първа копка

 03.05.2018 г. - Първа копка на проекта за модернизиране на базата на НСА на ул. Гургулят

Строителите обещаха предсрочно приключване

 


С официална първа копка стартира проектът „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София – сградата на улица Гургулят 1“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“. Старт на строителството дадоха ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев, доктор и председателят на Студентския съвет Мария Родева.

Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова, зам.-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, председателят на съвета на ректорите проф. Любен Тотев, зам.-кметът на район „Средец“ Валери Манолов, гл. инженер на район „Средец„ Милен Дянков“,  представители на изпълнителите на дейностите по проекта, преподаватели и студенти.

„Сградата на ул. Гургулят №1 е една от емблематичните учебни сгради на НСА. Тя е построена и въведена в експлоатация през 1934 година, а през 1968 година е построена триетажна пристройка. Условията за обучение в сградата до момента обаче не отговаряха на съвременните изисквания, както и на перспективите за развитие на НСА. Необходима беше модернизация на амортизираната сграда и морално остарялото оборудване. И това беше нашата основна цел – наистина да съхраним тази прекрасна сграда, да я развием и да я предадем на нашето поколение в най-добрия вид “ каза в словото си г-жа Елена Тричкова – ръководител на проекта.

„Има особена символика в това, че годината на реновирането на тази сграда се случва след точно 70 години от годината, в която тя се предоставя за ползване на тогавашното Висше училище за физическа култура (ВУФ), а ще бъде завършена по план точно 85 години след нейното построяване, за да изпълнява пълноценно своята функция.“, подчерта проф. Пенчо Гешев в своето изказване. Той отстъпи думата за приветствия на г-жа Деница Николова, доц. д-р Тодор Чобанов и проф. Любен Тотев.

Общата стойност на проекта е 3 755 636,28 лева, от които 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ  от Оперативна програма „Региони в растеж“ и 255 636, 28 лв. съфинансиране от НСА „Васил Левски“. Той предвижда модернизиране на учебния процес и образователните услуги, предлагани от НСА, чрез обновяване на материалната база и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на сградата на ул. Гургулят 1 и прилежащото дворно пространство, като сградата запазва функционалното си предназначение.

Сградата е проектирана да отговаря на клас на енергопотребление „В“. В нея ще има учебни зали и кабинети и две аудиторни зали. Ще бъде ремонтиран и дворът, като ще бъде изградена и оборудвана нова зала за спорт - пристройка в северозападната част на имота. Предвижда се тя да бъде долепена до западната фасада на съществуващата пристройка, като ще бъде едноетажна със ЗП 887 м2 и в нея ще се изградят тренировъчни игрища за минифутбол, баскетбол, волейбол.
В обновяването влиза още изграждане на външен асансьор за достъпна среда, изграждане на абонатна станция и цялостна инсталация за отопление с централно парно, подмяна на сградна канализация и водопровод, на електроинсталация, видеонаблюдение, СОТ, изграждане на пожароизвестителна инсталация и т.н.

Ще бъдат оформени пешеходни алеи с настилка от унипаваж по цялото протежение на сградата, както и ще се оформят нови, свързващи основните ходови линии по терена. Ще се затревят свободните площи и ще се монтират пейки, кошчета, беседки и др.

Изпълнението на инженеринг-проектирането, авторският надзор и строителството се извършва от ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ“, представлявано от инж. Георги Евтимов. Крайният срок за реализиране на проекта е декември 2019 г., но от дружеството обещаха предсрочно изпълнение на поетите ангажименти.

   
 
Facebook Twitter Share