НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4574120 Картинка 7461274 Картинка 1921034 Картинка 2142533 Картинка 1302947 Картинка 12059322 Картинка 5665829 Картинка 10321271 Картинка 6193054 Картинка 9833219
Конспект за Държавен изпит

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – СПОРТНА АНИМАЦИЯ- ОКС-МАГИСТЪР


1. СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ.

2. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.

3. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

4. СЪВРЕМЕННО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СПОРТА И ТУРИЗМА.

5. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОРТАНТА АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМА.

6. РЕКРЕАТИВНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ. РИТМИКА И ТАНЦИ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКА СПОРТНА АНИМАЦИЯ.

8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ СНЕЖНИ СПОРТОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ КАТО АНИМАЦИОНЕН ПРОДУКТ.

10. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА В ЛЕТНИТЕ ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ.

11. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТНО-АНИМАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ.

12. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ.

13. КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ ВЪВ ВОДНА СРЕДА.

 

 
 
Facebook Twitter Share