НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11453568 Картинка 3345443 Картинка 526288 Картинка 11033273 Картинка 7179237 Картинка 580844 Картинка 1614196 Картинка 9952792 Картинка 10646550 Картинка 3883255Конспект за Държавен изпит


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – СПОРТНА АНИМАЦИЯ- ОКС-МАГИСТЪР


1. СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ.

2. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.

3. МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

4. СЪВРЕМЕННО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СПОРТА И ТУРИЗМА.

5. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОРТАНТА АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМА.

6. РЕКРЕАТИВНИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ. РИТМИКА И ТАНЦИ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКА СПОРТНА АНИМАЦИЯ.

8. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ СНЕЖНИ СПОРТОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ КАТО АНИМАЦИОНЕН ПРОДУКТ.

10. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА В ЛЕТНИТЕ ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ.

11. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТНО-АНИМАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ.

12. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ.

13. КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ ВЪВ ВОДНА СРЕДА.

 

    
 
Facebook Twitter Share