НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7165631 Картинка 7089246 Картинка 2775530 Картинка 9623584 Картинка 10371354 Картинка 11950616 Картинка 4912523 Картинка 9075347 Картинка 9403347 Картинка 9878616Картови плащания чрез ПОС терминални устройства


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  АДМИНИСТРИРА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

ОТ 2015 ГОДИНА ПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. 4. БЛОК  61, ВХ.В  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. 5. БЛОК  61, ВХ.Г,  Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д  – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 8. 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;

 

СЧИТАНО ОТ М.ЮНИ 2020 ГОДИНА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ И В ДРУГИ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ВУСБ – НЕСЕБЪР;
 2. ПУСБ“ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ“ – ВИТОША;
 3. ПУСБ „ПРОФ. НИКОЛА ХАДЖИЕВ“ – БОРОВЕЦ

 

             С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ  АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ  И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

            ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА  СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

 

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ЗА ТОВА  КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 

    
 
Facebook Twitter Share