НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5383429 Картинка 1511627 Картинка 1392123 Картинка 4676728 Картинка 4365703 Картинка 6802298 Картинка 9919884 Картинка 5050446 Картинка 12333486 Картинка 7879457
Картови плащания чрез ПОС терминални устройства

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИАДМИНИСТРИРА КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ.

I.ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОПЕРИРАЩИ В СТРАНАТА ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ /МЕСТНИ БАНКИ/ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. БЛОК 61, ВХ.В – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. БЛОК 61, ВХ.Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 8. ПЛУВЕН БАСЕЙН – БУЛ.“ПРАГА“ 21;
 9. ВУСБ – НЕСЕБЪР;
 10. ПУСБ“ПРОФ. ИВАН СТАЙКОВ“ – ВИТОША;
 11. ПУСБ „ПРОФ. НИКОЛА ХАДЖИЕВ“ – БОРОВЕЦ;

II.ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОПЕРИРАЩИ В ЧУЖБИНА ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ /ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ/ В СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

 1. ГЛАВНА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 2. СТУДЕНТСКА КАСА В СТУДЕНТСКИ ГРАД - РЕКТОРАТ;
 3. БЛОК 15 – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 4. БЛОК 61, ВХ.В – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 5. БЛОК 61, ВХ.Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 6. БЛОК 70, ВХ.А – СТУДЕНТСКИ ГРАД;
 7. БЛОК 70, ВХ.В, Г, Д – СТУДЕНТСКИ ГРАД;

С КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ СЕ АДМИНИСТРИРАТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ, НАЕМ И ДЕПОЗИТ ОБЩЕЖИТИЯ, ТАКСИ КСК, ТАКСИ СДК, ТАКСИ ПЛУВАНЕ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ.`

ВИДОВЕТЕ БАНКОВИ КАРТИ, С КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗПЛАЩАНИЯТА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА СА УКАЗАНИ СЪС СТИКЕРИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕКТИ.

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ КАСИЕРА С ОГЛЕД РАЗГРАНИЧАВАНЕ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

 
 
Facebook Twitter Share