НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3837764 Картинка 4260893 Картинка 3844273 Картинка 4249048 Картинка 1369446 Картинка 5863979 Картинка 1732163 Картинка 4301242 Картинка 10506651 Картинка 11920963

Сътрудничество

Олимписки клуб НСА „Васил Левски” сътрудничи с редица обществени институции, които имат основополагащи функции в развитието на спорта в България :

 • · Държавна агенция за младежта и спорта
 • · Български олимпийски комитет
 • · Българска федерация Баскетбол
 • · Национална спортна академия
 • · Немско-българско дружество - Дармщадт /Германия/
 • · Община „Студентска”

Клубът осъществява контакти и с :

 • · Музея на спорта
 • · Спортни клубове
 • · Редица училища от София и от страната
 • · Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа
 • · Фирми за спортна екипировка
 • · Пресцентър България и др.

 

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share