НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6264674 Картинка 10756862 Картинка 1543099 Картинка 1663931 Картинка 1402471 Картинка 12206334 Картинка 6010294 Картинка 7386984 Картинка 8354695 Картинка 8120056

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share