НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4678769 Картинка 1467443 Картинка 9763182 Картинка 10138545 Картинка 11355567 Картинка 7295911 Картинка 8205608 Картинка 7798916 Картинка 3151547 Картинка 2368332

проф. Бистра Димитрова, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 483, 401
Външ.: +359 2 4007540
E-mail: dimitrova.bistra@yahoo.com

Дата и място на раждане: 19.04.1959 г. в гр. София

Образование и кариера

1977 г. - златен медалист на френска езикова гимназия'.
1981 г. - висше образование - НСА.
1984 г. - преподавател в НСА по плуване и синхронно плуване в катедра “Водни спортове”.
1990 г. - главен асистент.
От 1994 г. е доктор.
1986-1992 г. - член на техническия комитет по синхронно плуване на ЛЕН (Европейска лига по плуване).
1987-2000 г. - международен съдия на ФИНА (Международна федерация по плуване за аматьори).
2001 г. - посланик на ООН по “Спорт за социално развитие”.
2002 г. - диплом за особени заслуги със златен печат на МОК.
2003 г. - експерт-оценител на Директорат “Наука” към Европейската комисия по “Образование, наука и култура”.
2004 г. - експерт-анализатор на ММС.
Зам.-председател на национална асоциация “Жени в науката”.
Международен координатор на Европейски проекти към департаменти: “Етика на науката”, “Жени и наука”, “Заетост и социални дейности”.


Педагогическа дейност

1985-2004 г. - международен лектор по синхронно плуване на ЛЕН и ФИНА.
1993-1998 г. - преподавател по държавен договор и експерт на Министерството на националното образование в Кралство Монако.
1999-2004 г. - експерт по образователни стандарти на МОН.


Треньорска дейност

1981-1992 г. - старши треньор на националния отбор по синхронно плуване.


Научни интереси

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, превенция на здравето, техники на комуникация и словестно изразяване на български и френски език, равнопоставеност на половете.


Публикации, учебници, ръководства

Има 120 публикации в специализирани издания, 11 книги, ръководства и учебни помагала за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”, 20 учебни програми за нуждите на български и чужди Министерства на образованието и науката.