НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2490778 Картинка 877288 Картинка 1187602 Картинка 4129603 Картинка 1491240 Картинка 4351880 Картинка 2396609 Картинка 8700376 Картинка 1424987 Картинка 2126802

гл. ас. Ивелина Кирилова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 381
E-mail: afas@nsa.bg

Образование и кариера

Понастоящем 2015г. Докторант в катедра Водни спортове

2012г. – 2013г - Магистър, НСА „Васил Левски”, специалност: Адаптирана физическа активност и спорт

1998г. – 2002г - Бакалавър, НСА „Васил Левски, специалности: Треньор по спортна гимнастика, Учител по физическо възпитание

 

2017г. Асистент специалност: “Адаптирана физическа активност и спорт”, катедра „Водни спортове”, НСА “Васил Левски”

2014г. – 2017 г - Хоноруван преподавател - по специалността “Адаптирана физическа активност и спорт”, катедра „Водни спортове”, НСА “Васил Левски”


Научни интереси

Физическа активност през целия живот;
Хранене при хора с увреждания;
Интегриран спорт;
Силов трибой при хора с интелектуални увреждания.