НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5482269 Картинка 4961319 Картинка 10154500 Картинка 11023790 Картинка 5763410 Картинка 5521923 Картинка 11978297 Картинка 7401893 Картинка 4360967 Картинка 3225196

Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Тежка атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(259)
Мобилен тел: 0898776866
E-mail: diliana.zaikova@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: гр. Хасково 11.12.1976 г.

1984-1995 г. завършено средно образование в ЕСПУ Васил Левски, гр. Хасково

Бакалавърска степен:

2002-2006 г. специалност треньор по „Културизъм и фитнес”, Треньорски факултет, НСА, втора специалност „Учител по физическо възпитание”, НСА

 

Магистърска степен:

2006-2007 г. Спорт за високи постижения (фитнес и културизъм), НСА

03.2009 -03.2012 г.- редовен докторант към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”, НСА

06.03.2009 г. придобита научна и образователна степен ,,Доктор” на тема „Изследване влиянието на подбран състав аминокиселини върху силови и антропометрични показатели при непрофесионални културисти”

09.2006-09.2008 г. Фитнес инструктор в Спортен център (Wellnes centre) Мирад ООД, Парк-хотел Витоша, Студентски град, София

09.2008-02.2009 г. Управител на Спортен център (Wellnes centre) Мирад ООД, Парк-хотел Витоша, Студентски град, София


Научни интереси

В областта на тренировъчното натоварване, хранене и възстановяване при силови спортове


Публикации, учебници, ръководства

1. Зайкова Д., Л. Петров, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов, „Стандартна методика за определяне на биохимични и антропометрични показатели при анаеробни спортове”. Научна конференция „Стандартизация и стандарти в спорта”, НСА 15-16 май 2010г., Спорт и наука, изв. бр. №3, 162-168, 2010.

2. Зайкова Д., Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов. „Промените в антропометрични и силови показатели в резултат на приложението на хранителна добавка при занимаващи се непрофесионално с културизъм”. Научна конференция, НСА катедра „Тежка атлетика, спорт за всички”, 10 декември 2010 г., Спорт и наука, изв. бр.№1, 122-133, 2011.

3. Зайкова Д., Л. Петров, Б. Илинова, Н. Заеков, П. Атанасов, Контрол върху ефекта на хранителна добавка при студенти, занимаващи се със силова подготовка – фитнес методика. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, София 16-17 декември 2010г., Спорт и наука, изв. бр. №3, 315-324, 2012.

4. Зайкова Д., Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов, П. Атанасов, Контрол на храненето при оценка на ефект от хранителни добавки при спортисти, занимаващи се непрофесионално с културизъм. IX Национален конгрес по хранене, Варна, 19–22 май 2011 г., Българско дружество по хранене и диететика, Науката за хранене-между дискусиите и доказателствата, 201-204, София, 2012.

5. Ас. Николай Заеков, ст.ас. Любомир Петров, Диляна Зайкова, гл.ас. Люба Андреева, доц. Петър Атанасов, „WEB - базиран дистанционен метод за оценка на хранителния режим при активно спортуващи”. Наука и диететика 4, Хранене и здравен статус, 4-7, 2011.

6. Н. Заеков, Л. Петров, Д. Зайкова, А. Александрова, П. Атанасов. „Метод за оценка на храненето и физическата активност апробиран при студенти кинезитерапевти”. Трета международна научна конференция, Велико Търново 27 и 28 октомври 2011 г., Сборник трудове кинезиология, 239-242, 2011.


 Приемно време - вторник от 13:00 до 14:00 ч. , зала "Тежка атлетика" ЗСС

??????? ??? Facebook Twitter Share