НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3552305 Картинка 439696 Картинка 5550108 Картинка 9687014 Картинка 7409660 Картинка 1442240 Картинка 3269683 Картинка 4287292 Картинка 6654045 Картинка 1667921

доц. Денка Маринова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 443 / Кабинет 420
E-mail: denka_marinova@abv.bg

Образование и кариера

Денка Маринова е e кинезитерапевт, докторпо кинезитерапия, възпитаник на Националната Спортна Академия “В. Левски” – София.

Защитава дисертация на тема „Комплексна поддържаща терапия при множествена склероза“.

Придобита специалност “Медицинска физкултура“ през 1995 г към Медицински университет гр. София.

Професионалната й дейност започва през 1991 година в 8-мо ДКЦ гр. София. Клинична практика в областта на ортопедията, травматологията и неврологията от 1991 г до 2010 г.

Академичната и кариера датира от 2001 година като хоноруван преподавател в катедрата по “ГМ на кинезитерапията” на НСА “В. Левски” – София.

Член е на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.


Научни интереси

1. Кинезитерапия в неврологията – методики на кинезитерапия при лечението на неврологични заболявания – множествена склероза, ЛАС, оптикомиелит и други невроимунологични заболявания.

2. Китайски традиционни методи на лечение – акупунктура, мурикулотерапия, китайски масаж.

3. Влиянието на акупунктурата при болков сивндром.

4. Методики на китайски масаж при констипация, артериална хипертония, диабет и др.

5. Методики на адаптирана физическа активност и спорт – лечебно плуване

6. В областта на неконвенционалните методи за ефикасно повлияване на индивидуалното здраве -акупунктура, китайски масаж и аурикулотерапия, приложна кинезиология, диагностика по ФОЛ, хомеопатия, и др.


Публикации, учебници, ръководства

Участия в редица научни форуми, конгреси и конференции в областта на кинезитерапията, физикалната терапия, и неврорехабилитацията, Лектор в национални здравни форуми.