НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9257130 Картинка 9073858 Картинка 6342053 Картинка 4841128 Картинка 4099042 Картинка 7263490 Картинка 2965562 Картинка 5002972 Картинка 9589602 Картинка 4451255

Гл. ас. Евелина Савчева, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
E-mail: esavcheva@gmail.com

Образование и кариера

Магистър – психология на спортната тренировка - НСА"Васил Левски"; доктор
Докторат на тема "Влияние на менталния тренинг върху състезателната реализация при фехтовачи 14-16 год.".


Педагогическа дейност

Ментален тренинг в спорта за: контрол и самурегулация на емоциите, за изграждане и поддържане на позитивен вътрешен диалог, за поставяне на цели, за изграждане, регулация и саморегулация на увереността, за релаксация и активация, за визуализация, за изграждане и сплотяване на отбора и др. 

Групово-динамичен психотренинг за: разрешаване на конфликти, взимане на решения, лидерски умения, екипна ефективност, комуникативни умения, обслужване на клиенти, мотивация на служителите, организационна култура и др.

 


Треньорска дейност

Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение.


Научни интереси

Регулация и саморегулация на психическите състояния и поведението на спортиста.

Формиране и развиване на психичните умения, свързани със спортното постижение и изявата на спортистите в елитния спорт.


Публикации, учебници, ръководства

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Психологически особености на фехтовачи. В: Личност. Мотивация. Спорт, Т. 16, НСА Прес, С., 2011, 180-197.

Савчева, Е., Влияние на менталният тренинг върху психичните умения при фехтовачи, В: Личност. Мотивация. Спорт, Т. 16, НСА Прес, С., 2011, стр. 198-207.

Савчева, Е. Организация и провеждане на ментален тренинг за фехтовачи. В: Личност. Мотивация. Спорт, Т.15, С., НСА-ПРЕС, 2010, стр. 164-171.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Ментален тренинг и състезателна реализация при фехтовачи. В: Спорт и наука, изв. бр. 4, част 2, 2010, стр. 350-356.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Целеполагане и ефективност на двигателната дейност. В: Спорт и наука, изв. бр. 4, част 2, 2010, стр. 87-98.

Желязкова-Койнова, Ж., Е. Савчева, Взаимовръзка между някои личностни характеристики и особеностите на състезателната  реализация при фехтувачи (14 - 19 г.). В: Личност. Мотивация. Спорт. Том 12,  НСА Прес, С., 2007, стр. 232-245.

Савчева, E., Тактическо и психологическо значение на прекъсванията в боевете по фехтовка, В: Сборник четвърти международен конгрес „Спорт, стрес и адаптация” 17-18 ноември, 2006, София, стр. 32-34.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Стрес-фактори на състезателната среда във фехтовката. В: Доклади от ІІІ Международен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА-ПРЕС, 2004, стр. 145-150.

Желязкова-Койнова, Ж., E. Савчева, Модел на взаимодействието между личностни особености, фактори на състезателната среда и състезателната реализация при фехтовачи (14-19 г.). В: Доклади от ІІІ Международен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА-ПРЕС, 2004, стр. 127-130.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share