НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4698410 Картинка 3632098 Картинка 4518942 Картинка 10777410 Картинка 111145 Картинка 10941139 Картинка 6360165 Картинка 7403721 Картинка 6290216 Картинка 4473313

доц. Таня Груева, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 453 / Кабинет 418
E-mail: tanya.grueva@nsa.bg

Образование и кариера

 • 2002 – бакалавър кинезитерапевт НСА/София
 • 2005 – магистър кинезитерапевт KULeuven/Leuven/Belgium
 • 2015 – доктор НСА/София
  Дисертационен труд на тема: Проучване ефекта от ранно включване на упражнения от затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстна връзка
 • 2005-2007 – кинезитерапевт,  частна практика в Жирона/Испания
 • 2008-2010 – кинезитерапевт в клуб за здраве и красота Магама
 • 2010 -2019 – кинезитерапевт към МЦ „ВИП Клиник”
 • 2010 – асистент към НСА „Васил Левски”
 • 2016 – Главен асистент към НСА „Васил Левски“
 • 2022 – Доцент към НСА „Васил Левски“

Квлификационни курсове:

 • Кинезиотейпинг – fundamental and advanced (KT1&KT2&KT3)
 • Brian Mulligan concept – Mobilization with movements, NAGS, PRP’s (A&B part)
 • Еластично съпротивление и проприоцептивна тренировка в кинезитерапията
 • ПНМУ  (1-во и 2-ро ниво, основно)
 • Владее английски, испански и руски език.
 • Член на асоциацията на физиотерапевтите (АФБ) в България. Член на етичната комисия

Научни интереси

Мускулно-скелетна кинезитерапия, спортна кинезитерапия и кинезитерапия в ортопедията и травматологията

Педагогическа дейност

Преподавател по: Общи методи на функционално изследване в кинезитерапията; Терапевтични основи и средства на кинезитерапията; Патокинезиология; Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Учебно-клинична практика и стажанти

Други

Курсов ръководител: 2-ри курс студенти кинезитерапия ОЗЗГТ

 

Публикации, учебници, ръководства

Учебници, Монографии

 1. Попов Н, Попова Д, Груева Т. Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия. НСА-ПРЕС, София 2012, глава 5, стр. 201-227 и глава 7, стр. 276-290
 2. Попов Н, Попова Д, Груева Т. Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници. НСА-Прес, София 2013, глава 5 – раздел 2 и 3)
 3. Груева-Панчева Т. Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник, София, 2021г. IBSN: 978-954-92891-7-6

Научни статии

 1. Груева Т., Стаес Ф., Ван Дун С. Кинезиологично изследване на колянна става от стоеж при три различни състояния. Ортопедия и Травматология ISSN 0473-4378 ; 2010/3-4:158-166
 2. Груева Т. Обосновка на приложението на упражнения в затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстан връзка. Кинезитерапия и рехабилитация ISSN 1311-8269 2010/1-2:52-57
 3. Grueva T. The role of the functional exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. Sport&Science, extra issue, ISSN 1310-3393; 2012, p.571-574
 4. Груева Т. Попов Н. Стамболиева К. Влияние на проприоцептивните упражнения върху статичния постурален баланс при унилатерален стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Физиотерапия ISSN 13114-4642; 2014/1-2:4-9
 5. Груева Т. Динамика на възстановяване при поддържане на спокоен стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Физиотерапия ISSN 13114-4642; 2014/1-2:10-14
 6. Груева Т. Функционални особености и предпоставки за развитие на патокинезиологични промени в цервикалния гръбнак. Физиотерапия ISSN 13114-4642; 2015/1-2:52-56
 7. Груева Т. Кинезиологични основи на комплексното функционално възстановяване на гръдния дял на гръбначния стълб и ребрата. Физиотерапия ISSN 13114-4642; 2015/1-2:57-61
 8. Grueva T. Kineziological features of the complex functional recovery of the thoracic spine and the ribs. Physiotherapy (2015) vol.XII 1-2 57-61
 9. Груева Т. Динамика на възстановяване на постуралния баланс при поддържане на спокоен унилатерален стоеж след реконструкция на предна кръстна връзка. Медицина и спорт ISSN 1312-5664; (2015) 1-2:8-12
 10. Груева-Панчева Т. Динамичен постурален контрол при пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка. Спорт§Наука ISSN 1310-3393; (2015) 6:118-123
 11. Груева-Панчева Т. Упражнения от затворена кинетична верига и мястото им в рехабилитацията след изолирана реконструкция на предна кръстна връзка. Медицина и спорт ISSN 1312-5664; (2016) 1-2:34-37
 12. Груева-Панчева Т., Попов Н. Функционална оценка на пациенти претърпели реконструкция на предна кръстна връзка. Спорт§Наука ISSN 1310-3393; (2016) 1:85-94
 13. Grueva-Pancheva T., Stambolieva K. Stabilography a reliable method for measurement of postural balance in patients after anterior cruciate ligament reconstruction. Congress proceeding book ICASS (2017); ISBN 978-954-718-490-9 (стр.474-477)
 14. Груева-Панчева Т. Проприоцептивна тренировка в минимално-протективната фаза на възстановване след реконструкция на предна кръстна връзка – преход към спортна насоченост. Медицина и спорт ISSN 1312-5664; (2018) 1-2:20-25
 15. Попова Н., Груева-Панчева Т. Изследване физическата дееспособност на ученици от гимназиалните класове от гр. Велико Търново. Годишник на НСА „В.Левски“ ISSN 26829908 (2019) 1:34-38
 16. Груева-Панчева Т. Характеристика на физическата дееспособност на ученици от 5-ти до 8-ми клас. Годишник на НСА „В.Левски“ ISSN 26829908 (2019) 1:105-109
 17. Grueva-Pancheva T., Mednikarov E. Proprioceptive approach for unstable ankle. Congress proceeding book ICASS (2019) ISBN 978-954-718-601-9 (pg. 520-523)
 18. Груева-Панчева Т. Функционална оценка на пациенти с хронична глезенна нестабилност при приложение на проприоцептивна равновесна тренировка. Медицина и спорт ISSN 1312-5664; (2020) 1-2:30-34
 19. Grueva-Pancheva T. Еffect of proprioceptive training on postural balance in patients with chronic ankle instability. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) (2021) Vol. 21 (1), Art 1, pp. 3 - 11, Jan 2021; DOI: 10.7752/jpes.2021.01001
 20. Grueva-Pancheva Т., Stambolieva K. Effect of early proprioceptive training on postural balance in patients after anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (4), Art 207, pp. 1635 - 1642, June 2021 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES; DOI:10.7752/jpes.2021.04207
 21. Grueva-Pancheva T. Predisposing factors and prevention for overuse injuries in ankle and foot complex in rhythmic gymnasts. Congress proceeding book ICASS (2022) ISBN(Online) 978-954-718-702-3 p.450-455 DOI: 10.37393/ICASS2022/144
 22. Grueva-Pancheva T., Stambolieva K. Effectiveness of the early onset rehabilitation on the postural stability in patients after an anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Bodywork & Movement Therapies Volume 35, July 2023, Pages 43-48 https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.04.039