НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Петя Дикова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Спорт за всички
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(259)
Мобилен тел: 0893396470
E-mail: petiamilanova@gmail.com

Образование и кариера

През 1999 г. завършва средно образование в 166 СОУ „Васил Левски” – спортен профил.

През 2003 г. завършва висше образование – Бакалавърска степен с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание” в НСА „Васил Левски”

През 2004 г. завършва висше образование – Магистърска степен в Магистърска програма „Спортна анимация в туризма” в НСА „Васил Левски”

През 2013 г. защитава дисертация и придобива научно-образователната степен „Доктор”

От 2004 г. до 2007 г. е организационно-технически секретар във ВК „Академик”

От 2004 г. до 2005 г. – фитнес инструтор

От 2005 г. до момента – Съдия и секретар по волейбол

През 2005-2006 г. е хоноруван преподавател по Спорт (Волейбол и фитнес) в ХТМУ

През 2006 г. е спортен аниматор в ИА „Социални дейности на МО” – ТД – Варна

От 2007 г. до 2009 г. е хоноруван преподавател по Спорт за всички в НСА

От 2009 г. до момента е асистент по Спорт за всички

От 2011 г. до момента - съдия по лека атлетика


Педагогическа дейност

Води лекции и семинарни упражнения със студенти от трите факултета, Р.О. и З.О.


Спортна дейност

Състезателка по волейбол в продължение на 13 години.
Държавна шампионка за девойки старша възраст с отбора на ВК „Левски”.


Научни интереси

Проявява научни интереси в областта на УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СПОРТ, физическото възпитание и спорта в училище и свободното време, спорта за здраве и рекреацията.


Публикации, учебници, ръководства

Участва в научни конференции.

Автор е на научни статии, някои от които представени на международни научни форуми.


Приемно време - четвъртък 13:00-14:00 ч. 212 кабинет

??????? ??? Facebook Twitter Share