НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11682592 Картинка 6296405 Картинка 461786 Картинка 2717984 Картинка 2971689 Картинка 1565033 Картинка 3059506 Картинка 4202175 Картинка 11771745 Картинка 6301033

доц. Станислав Цветков, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 290 / Кабинет 326
E-mail: st.tzvetkov@gmail.com

Образование и кариера

  • 1998 г. - Завършва Медицински факултет на Медицинска академия в София.
  • 1999÷2005 г. - Работи в Държавната агенция за младежта и спорта, дирекция „Научно и медицинско осигуряване“ като старши експерт.
  • 2005 г. - зав. лаборатория по „Функционална диагностика“ в НСА „Васил Левски”, катедра „Спортна медицина”.
  • 2010 г. Получава образователната и научна степен „Доктор“ след защита на дисертационен труд, свързан с анализ и оценка на функционалния работен капацитет на висококвалифицирани спортисти.
  • 2011 г. - Печели конкурс за главен асистент в НСА „Васил Левски“ по спортна медицина - функционална диагностика.
  • 2014÷2017 г. - Главен асистент в НСА „Васил Левски”, катедра „Спортна медицина”
  • 2017 г. - Доцент в НСА „Васил Левски”, катедра „Спортна медицина”

Курсове и специализации

Sports Medicine Course under the auspices of the International Olympic Committee, Medical Commission (2001, 2002, 2004); The European Practicum on Clinical Exercise Testing (2007); Cardiorespiratory Diagnostics Course under the auspices of Medical Graphics Corporation (2007); Sports Medicine Course under the auspices of International Olympic Committee Medical Commission and Olympic Solidarity ˗ участвал като гост-лектор в научния семинар “Actual Problems of Modern Sports Medicine”, Kiev (2008); International Cardiopulmonary Exercise Workshop organized by “CORTEX Biophysik GmbH”, Leipzig (2014); Курс по иновативни образователни технологии по национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, София (2023).

Педагогическа дейност

Води лекции и упражнения по спортна медицина и по хигиена на студенти от ОКС „Бакалавър“ във факултетите „Спорт“, „Педагогика“ и „ОЗЗГТ“, както и задължителни и избираеми модули в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Научни интереси

Приложение на различни модели на тестиране на функционалния работен капацитет на организма при мониторинг на функционалното състояние и контрол на тренировъчния процес на елитните спортисти. Спортно-медицински аспекти на двигателната дейност, характеризираща състезателната дейност на квалифицираните спортисти. Спортно-медицински проблеми на детско-юношеската възраст.

Публикации, учебници, ръководства

Автор на монография ˗ „Аеробен капацитет - съвременни аспекти на изследване и оценка“. Има над 40 научни публикации, доклади и участия в конгреси, конференции на национално и международно ниво.

Проектна дейност 

Участие в 3 научно-изследователски и 4 образователни проекти, от които 3 международни и 4 национални.