НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10618085 Картинка 7431261 Картинка 3403130 Картинка 8826048 Картинка 9902288 Картинка 12069229 Картинка 5645140 Картинка 4044614 Картинка 9800765 Картинка 7214080

Доц. Михаил Михайлов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(328) / стая 435
E-mail: michailovi@hotmail.com

Образование и кариера

Доцент Михаил Михайлов е преподавател по "Теория и методика на спортната тренировка" в катедра "Теория на спорта" от 2001 г. Той получава докторска степен през 2006 г. Темата на неговата дисертация е: "Изследване на факторите на спортното постижение в катеренето".

Доцент Михаил Михайлов е член на медицинската комисия към Международната федерация по алпинизъм и катерене (UIAA) и е бил сътрудник в дирекцията Контрол и управление на спортната подготовка към Министерството на физическото възпитание и спорта в България.

Специализации / работа в чужбина

• Лектор на BMC Climbing Injury Symposium, Манчестър, Великобритания, 2016.

• Съюз на баварските спортни лекари, спортно медицински курс "Sportklettern – Sportmedizinische Aspekte", 2009 г., 2011 г. и 2013 г. (лектор).

• Висше училище за физическа култура в Краков, Полша, катедра Спортна медицина, 2010-2011 (специализация).

• Спортен университет в Кьолн, Германия, 2008 г. (програма Еразъм – преподавателска мобилност).

Други умения и опит

• Разработване на методика за измерване и оценка на специфичната сила, мускулна издръжливост и диагностика на локалния аеробен и анаеробен капацитет при катерачи в сътрудничество с доц. Jiri Balas от Спортния факултет на Карловия университет в Прага, Чехия, 2016-2018.

• Иновация – система за измерване на силови характеристики и задълбочен анализ на специфичната работоспособност в скалното катерене, разработена по идея на доц. Михаил Михайлов в сътрудничество с доц. Стоян Танев и гл.ас. Пламен Трендафилов от Института за космически изследвания и технологии към БАН, 2015.

• Временно изпълняващ длъжността „ръководител катедра“, 2017.

• Ръководител на научно-изследователски проекти, 2009-2016.

• Изследване на елитни спортисти и анализ на работоспособността при дирекция Контрол и управление на спортната подготовка към Министерството на физическото възпитание и спорта в България.

• Автор на научни статии, публикувани в списания с импакт фактор.

• Рецензии на научни статии в международни списания като: International Journal of Sports Medicine, Sports Medicine, Wilderness & Environmental Medicine, Medicina Sportiva, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports и др..

• Член на журито на Международния фестивал Банско филм фест, 2009.

• Член на управителния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм, 2007 – 2009.

Чужди езици

Английски, немски, руски и полски език


Спортна дейност

Доцент Михайлов е посветен на скалното катерене и алпинизма. Той също така обича да практикува ски, тенис, плуване и бягане.

Треньорска дейност: групи по спортно катерене и курсове по алпинизъм.

Високи спортни постижения:

· Премиерен маршрут по неизкачвания дотогава връх Левски (5733 m) в долината Хане, Каракорум, Пакистан, 2012.

· Безименната кула на Транго (1200 метра стена, 6257 метра надморска височина) по Словенския маршрут, Пакистан, 1998 г. Михайлов става най-младият алпинист, който успя да изкачи този труден връх, символ на екстремния алпинизъм.

· El Capitan, Калифорния, 2007 по легендарния 1070 метров маршрут „Носът“.

· Връх Ленин 7134 m, Памир, 2004.

· Национален шампион по катерене на лед 1998; национален шампион по алпинизъм за 2008 г. (през зимата) и 2009 г. (зимно и лятно първенство).


Треньорска дейност

Групи по спортно катерене и курсове по алпинизъм.


Научни интереси

• Теория и методика на спортната тренировка.

• Научно осигуряване в елитния спорт.

• Специфични физиологични тестове и диагностика на работоспособността.

• Специфична методика на спортната тренировка в скалното катерене.

• Височинна (хипоксична) тренировка и планинска медицина.


Публикации, учебници, ръководства

Книги

1. Михайлов М, Андонов Х. Теория и методика на спортната тренировка. София: НСА прес 2013.

2. Михайлов М. Напълно отдадени – Основи на тренировката за физически качества в катеренето. София: Walltopia; 2008.

Статии

Статии на английски

1. Michailov ML, Baláš J, Tanev SK, Andonov HS, Kodejška J, Brown LE. Reliability and Validity of Finger Strength and Endurance Measurements in Rock Climbing. Res Q Exerc Sport 2018; Mar 26:1-9. doi: 10.1080/02701367.2018.1441484.

2. Michailov M, Lambreva S, Deneva D, Andonov H. Importance of elbow flexor muscle strength and endurance in sport climbing. Journal of Applied Sports Sciences 2017; 1: 3-12.

3. Michailov M, Rokowski R, Ręgwelski T, Staszkiewicz R, Szygula Z, Brown L. Physiological Responses During Two Climbing Tests With Different Hold Types. International Journal of Sports Science & Coaching 2017; 12(2): 276–283. doi: 10.1177/1747954117694740

4. Baláš J, Michailov ML, Giles D, Kodejška J, Panáčková M, Fryer F. Active recovery of the finger flexors enhances intermittent handgrip performance in rock climbers. EJSS 2016; 16(7):764-772. doi: 10.1080/17461391.2015.1119198.

5. KodejškaJ, Michailov ML, Baláš J. Forearm muscle oxygenation during sustained isometric contractions in rock climbers. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica 2015; 51( 2): 48-45.

6. Michailov ML, Morrison A, Ketenliev MM, Pentcheva BP. A Sport-Specific Upper-Body Ergometer Test for Evaluating Submaximal and Maximal Parameters in Elite Rock Climbers. Int J Sports Physiol Perform. 2015; 10(3): 374–380. doi: 10.1123/ijspp.2014-0160. Epub 2014 Sep 17.

7. Michailov ML. Workload characteristic, performance limiting factors and methods for strength and endurance training in rock climbing. Med Sport 2014; 18 (3): 97-106.

8. Michailov M, Pentcheva B, Bonova I, Boyanov B, Jeynov B, Mateev G, Stefanova D. High peak oxygen consumption in rock climbing? In: 9th FIEP European Congress, 7th International Scientific Congress “Stress Sport Adaptation”. Congress Proceedings; 2014: 95-101.

9. Boyanov D, Petkov N, Michailov M. Bulgarian Karakoram expedition 2012. Khane Valley – Big Walls Project Phase ІІ. Japanese Alpine News 2013; 14: 91-96.

10. Petkov N, Boyanov D, Michailov M. Bulgarian Khane valley expedition 2011 – Pakistan. First phase Karakoram big walls project 2011/12, Tagas group (supplemented by Tsuneo Miyamori). Japanese Alpine News 2012; 13: 30-47.

11. Michailov M, Mladenov L. Athletic profile of high altitude climbers and influence of an expedition on anthropometric variables. ABSTRACT. Med Sport 2011; 15 (3): 177.

12. Michailov M, Rokowski R, Szyguła Z, Ręgwelski T, Staszkiewicz R. Sport-specific strength endurance and physiological responses during two climbing trials with different duration and holds’ sizes. ABSTRACT. Med Sport 2011; 15 (3): 177.

13. Staszkiewicz R, Michailov M, Rokowski R, Ręgwelski T, Szyguła Z. The relationship between climbers’ level of sport and selected biomechanical parameters of the muscles. Med Sport 2011; 15 (3): 181-182.

14. Damjanova R, Groshev O, Jordanov P, Michailov M. International standards for testing and tests used as didactic and psyho-diagnostic tools. APES 2011; 1: 23-28.

15. Michailov ML, Mladenov LV, Schoeffl VR. Anthropometric and strength characteristics of world-class boulderers. Med Sport 2009; 13 (4): 231-238.

16. Stanković D, Joksimović A, Raković A, Michailov M, Piršl P. Metric characteristics of the sport climbing-specific strength tests. Facta Universitatis 2009; 7 (2): 161-169.

17. Michailov ML. Evolvement and experimentation of a new interval method for strength endurance development. In: Moritz FE, Haake S, ed. The Engineering of Sport 6, Volume 2. Development for disciplines. New York: Springer Science and Business Media; 2006: 291-296.

Статии на български

1. Михайлов М, Baláš J, Kodejška J. Диагностика на локалния мускулен аеробен капацитет. Спорт и наука 2017; 1: 40-55.

2. Михайлов М, Baláš J, Kodejška J. Индекс за оценка на локалния мускулен аеробен капацитет. Спорт и наука 2017; Извънреден брой 1: 33-46.

3. Михайлов М, Андонов Х, Денева Д, Ламбрева С, Грошев О, Йорданов П. Продължителност на изометричните усилия при зададена интензивност в различни видове спорт. Спорт и наука 2017; Извънреден брой 1: 179-192.

4. Михайлов М, Роглева Г. Мотивация на катерачи и алпинисти. Публикувано в: Личност, мотивация, спорт, Том 17. София: НСА прес; 2012: 90-100.

5. Боянов Д, Михайлов М, Петков Н. Българска проучвателна експедиция „Каракорум 2011“. Спорт и наука 2011; 6: 159-166.

6. Михайлов М, Добрев К, Грошев О, Йорданов П, Младенов Л. Физическа годност на деца, практикуващи различни спортове. Спорт и наука 2011; 1: 93-108.

7. Бачев В, Йорданов П, Тацов А, Грошев О, Михайлов М, Андонов Х. Съвременна апаратурна методика за изследване на скокова издръжливост в спорта. Публикувано в: Годишник на техническия университет във Варна; „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо възпитание и спорт в образователната система. Варна: Технически университет - Варна; 2011: 92-95.

8. Михайлов М, Кръстев Л, Селимински С, Грошев O, Йорданов П. Сравнителен анализ на адаптационните промени в тренировъчния и състезателния процес при елитни футболисти. Спорт и наука 2010, специално издание; “Спорт, стрес, адаптация – Олимпийски спорт и спорт за всички”: 144-148.

9. Дамянова Р, Михайлов М. Обективизиране на натоварването по време на тренировка и състезания по голф. Спорт и наука 2009, извънреден бр.; 1: 135-142.

10. Михайлов М, Кръстев Л. Тренировка за специфична сила в катеренето. Спорт и наука 2008, извънреден бр.; 1: 15-20.

11. Младенов Л, Михайлов М. Характеристики на участници във височинна експедиция и нейното влияние върху антропометричните показатели. Спорт и наука 2007, извънреден бр.; 4: 83-90.

12. Михайлов М. Изследване на някои основни фактори на спортното постижение в катеренето. Спорт и наука 2006, извънреден бр.; 2: 11-20.

13. Михайлов М. Антропометрични и спортно-педагогически показатели на елитни състезатели по спортно катерене – юноши и девойки. Публикувано в: Наука на младите специалисти. София: Типтоппрес; 2005: 169-176.

14. Михайлов М. Какво мотивира хората да катерят. Публикувано в: Личност Мотивация Спорт, том 10. София: c/o Jusautor Sofia; 2005: 97-99.

15. Михайлов М. Представяне на разновидността в катеренето Deep water soloing. Спорт и наука 2004, извънреден бр.; 3.

16. Михайлов М. От Еверест до Майорка. Публикувано в: Юбилеен сборник на ФБАК 2004.

17. Михайлов М, Дашева Д, Младенов Л. Лактатът, пулсовата честота и субективните скали за напрежение като критерии за натоварване при катерене. Спорт и наука 2004, извънреден бр.; 1: 58-69.

18. Михайлов М. Пулсовата честота като показател за интензивността на натоварването в катеренето. Спорт и наука 2004; 1.

19. Михайлов М. Трудности при контрола на натоварването в спортното катерене. Публикувано в: Спорт общество образование, том 8. София: Типтоппрес; 2002: 253-258.

20. Михайлов М, Младенов Л, Дашева Д. Адаптация па време на специфично натоварване в спортното катерене. Спорт и наука 2001, извънреден бр.; 56-59.

21. Михайлов М, Дашева Д. Характеристика на натоварването в катеренето. Спорт и наука 2001; приложение към бр. 5: 44-50.

22. Михайлов М, Дашева Д. Разработване и изследване на нов метод – интервален фартлек за развиване на специфичната силова издръжливост в катеренето. Спорт и наука 2001; 5: 89-97.


Николай Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов първи изкачват връх Левски (5733 m) на 14 август 2012 година, прокарвайки премиерен маршрут по западната стена (650 m) в алпийски стил. Постижението е осъществено в напълно нов за световния алпинизъм район, където на нито един от основните върхове не е бил стъпвал човешки крак.
Връх Левски е един от централните върхове на планински хребет в Каракорум, който разделя долините Хане и Нангма. Районът на долината Хане е изпълнен с множество кули със сложна конфигурация. Върховете на основните масиви са трудни за достъп и за катерене, високи са между 5000 и 6000 метра и имат стени между 600 и 1200 метра.

 Транго Неймлес Тауър (6257 m), изкачен от Николай Петков, София Фотева, Милен Милчев, Михаил Михайлов, Сотир Стойчев и Димитър Колешев по Словенския маршрут през юни 1998 година. София Фотева става втората жена в света, изкачила иглата, а Михаил Михайлов (само на 20 години тогава) най-младият. Тази феноменална кула се смята за един от най-трудните върхове на планетата. Той включва трудно скално катерене на голяма надморска височина и многодневно пребиваване по неговата 1200 метрова стена.

 Екипът – Николай Петков, Михаил Михайлов и Дойчин Боянов изкачват и емблематичната стена на Ел Капитан в Йосемити, Калифорния по маршрута „Носът“, дълъг 1070 метра през есента на 2007 година.

 

 

Галерия снимки
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1025 Дойчин Боянов и Николай Петков. Дойчин Боянов и Николай Петков . Дойчин Боянов. Дойчин Боянов .
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1026 . . . .
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1014 . Дойчин и Николай. Дойчин и Николай Дойчин, Николай и Мишо. Дойчин, Николай и Мишо .
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1008 . . . .
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1002 . . . .
. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=996 . . . Мишо Михайлов. Мишо Михайлов
Дойчин и Мишо. https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=991 . . . Отляво-надясно: Дойчин Боянов, Мишо Михайлов и Николай Петков. Отляво-надясно: Дойчин Боянов, Мишо Михайлов и Николай Петков
Николай Петков и Мишо Михайлов . https://nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=729b5e75222913cd9bcad4a825694f90&id=1024

Документи
 
??????? ??? Facebook Twitter Share