НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1126506 Картинка 11720794 Картинка 3772924 Картинка 9656332 Картинка 206727 Картинка 3200995 Картинка 2108909 Картинка 95232 Картинка 9250668 Картинка 8741905

Доц. Албена Димитрова , доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Философия и социология на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
E-mail: albena_dimitrova.nsa@abv.bg

Образование и кариера

Нов Български Университет - София,
Бакалавър по „Социология и социална антропология ”,
магистър по „Социология - социална диагностика, прогностика и проектиране”

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Образователна и научна степен Доктор по социология


Публикации, учебници, ръководства

По-важни публикации:
1. Стефанова, Н., А. Димитрова, В. Илиев. Предстартова психическа готовност у футболисти. В: ІV Международен конгрес „СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ”. С., 2006.
2. Мутафова - Заберска,  Ю.,  А. Димитрова. Социализация чрез спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2007, т. 12, с. 15.
3. Димитрова, А. Фактори и условия за социализация чрез спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2008. т. 13, с. 50.
4. Димитрова, А. Теоретичен анализ на насилието в спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2009. т. 14, с. 106.
5. Димитрова, А. Социология на спорта. Учебник, С., Изд. НСА ПРЕС, 2017


 
??????? ??? Facebook Twitter Share