НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8854391 Картинка 4278069 Картинка 2349062 Картинка 9880074 Картинка 2238115 Картинка 6595121 Картинка 11193135 Картинка 920134 Картинка 2874498 Картинка 5504921

доц. д-р Красимир Ранков, доктор

Факултет Спорт
Катедра Физиология и биохимия
Сектор Физиология
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 282
E-mail: rankov@nsa.bg

Професионален опит

2024 - Ръководител на катедра „Физиология и биохимия”

Ръководи и контролира учебната и научноизследователската дейност. Организира изготвянето на учебните програми и ръководи изпълнението им.

от 2005- главен асистент и от 2021 - доцент към сектор „Физиология” на катедра „Физиология и биохимия”

Провежда лекционни курсове и практически упражнения по физиология в трите факултета на НСА „Васил Левски”

Медицинска практика

2000-2001 Спешна медицина;

2001 - 2002 ЕООД „Вселена К” медицински център;

2002 - 2005 Лекар в медицински кабинети „Биоенергоспектър”;

2008-2012 Медицински център „МАНА”, София, Консултант по Медицина на съня;

2011-  СМДЛ  „И-Слийп” ООД, Управител и Консултант по Медицина на съня.

Образование

1992-1999 МУ - София  Магистър лекар;

2010 - Здравен мениджмънт МУ - София.

Има редица специализации и квалификационни курсове у нас и в чужбина по „Медицина на съня”.

Академично израстване

  • 2016 Образователна и научна степен Доктор”, Професионално направление: 7.6. Спорт.
    Тема: „Количествени и качествени параметри на съня при атлети”;
  • 2005- Главен асистент;
  • 2021- Академична длъжност: Доцент, Професионално направление: 7.4. Обществено здраве.

Научни интереси

Спортна физиология, медицина на съня, сън и спорт. Има редица публикации и цитирания, индексирани в световните бази данни. Автор е на мониграфичен труд: „Лечение на сънна апнея” 2019 год. Участвал е в редица проекти и научни програми.  Ръководител е на трима докторанти.

Членство в професионални организации:

  • Българско дружество по медицина на съня - съучредител;
  • Българско дружество по физиологични науки;
  • Българско дружество по сомнология;
  • Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане;
  • Европейско дружество по медицина на съня.