НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6496206 Картинка 1794357 Картинка 5364678 Картинка 8882226 Картинка 4814629 Картинка 2078863 Картинка 36325 Картинка 5342197 Картинка 5894330 Картинка 7451000

Доц. Иван Колев, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Колоездене
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(184)

Образование и кариера

Завършил е НСА “Васил Левски” - ОКС “Бакалавър“ специалност “Треньор по колоездене”, и втора професионална квалификация ”Учител по физическо възпитание”. През 2003г. се дипломира ОКС „Магистър“, с Професионална квалификация - „Спорт за високи постижения“.

В периода 2003/2006г. е хоноруван преподавател по колоездене в НСА.

От 2006 г., чрез спечелен конкурс е преподавател по колоездене в НСА.

В периода 2014/2019г. e Член на УС на Българския Колоездачен Съюз (БКС).

От 2014 г. е Председател на УС на колоездачен клуб НСА „Васил Левски“.

През 2008 г. защитава Докторска дисертация и получава от „Висшата Атестационна Комисия“ (ВАК), образователна и научна степен “Доктор”.

От 2010 г. е Ръководител  сектор “Колоездене” при НСА „Васил Левски“.

В периода 2012 /2016г., е Зам. ръководител на катедра “Технически. и ледени спортове”.

От  2012 г. е  Доцент по “Колоездене“.

През 2016 г. защитава втора (голяма) Докторска дисертация и получава научната степен  „Доктор на науките“ (ДН).

От 2016 г. е член на Факултетния съвет към Факултет “Спорт“ при НСА „В. Левски“.

От 2016 г. е Ръководител на Катедра “Технически и ледени спортове” при НСА „В. Левски“.

Член на комисията па атестиране към Факултет „Спорт“ за мандат 2020-2024 г.

Член на Академичния съвет при НСА “Васил Левски” за мандат 2020-2024 г.


Педагогическа дейност

Води семинарни и практически упражнения със студенти специалност Колоездене и СИД Колоездене


Спортна дейност

Състезател по колоездене в продължение на 18 г. Медалист от Балкански първенства. Национален състезател за различните възрастови групи в периода 1992/2002г.

Носител на купа: Габрово, Ст. Загора, Казанлък, Свиленград, Разград, Сливен.

Многократен държавен шампион на Р. България в дисциплините:

  • италианско преследване  - 5 пъти
  • 1 000 м. от място - 4 пъти
  • бързина (спринт) - 4 пъти
  • 1 000 м. летящ старт - 2 пъти
  • 500 м. летящ старт - 2 пъти
  • 200 м. летящ старт - 2 пъти
  • 4 000 м. отборно преследване - 2 пъти
  • колокрос - 1 път

Държавен отборен шампион с отборите на: Янтра-Габрово, ЦСКА и Бургас:

  • писта - 6 пъти
  • шосе  - 7 пъти


Треньорска дейност

2004г.- 2014г.е треньор на отбора по колоездене в НСА “В. Левски”

Негови състезатели са били шампиони на България в различни пистови дисциплини.


Научни интереси

Проявява научни интереси в: областта на физическото и функционално натоварване на колоездача; развитие на колоезденето при подрастващите; разработване на програми за оптимизиране на тренировъчния процес по колоездене.

 


Публикации, учебници, ръководства

Проявява научни интереси в: областта на физическото и функционално натоварване на колоездача; развитие на колоезденето при подрастващите; разработване на програми за оптимизиране на тренировъчния процес по колоездене.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share