НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7781488 Картинка 6288260 Картинка 10031749 Картинка 3078431 Картинка 7314753 Картинка 6694578 Картинка 5848335 Картинка 10981102 Картинка 11710880 Картинка 5090554

Изпит за докторантки минимум

Публикувано на 21 март 2024
  1. На 04.04.2024 г. от 09.30 часа в кабинет 401 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма "Физическото възпитание в образователната система".
    Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: 
    http://www.nsa.bg/bg/page,2056

  2. На 25.03.2024 г. от 12.00 часа в зала 503 на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма "Уелнес - промоция на здравето".
      


 
Facebook Twitter Share