НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10756256 Картинка 4873075 Картинка 9924362 Картинка 2178510 Картинка 1866541 Картинка 5426924 Картинка 8410506 Картинка 6354203 Картинка 7262260 Картинка 7028347

Вътрешна защита на магистърски тези -програми "Кинезитерапия "и" ФТР"

Публикувано на 18 март 2024

НА ВНИМАНИЕ СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС„МАГИСТЪР“

магистърски програми „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“

На 24.04.2024 г., от 12.30 часа в НСА „Васил Левски“,

 сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателната зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Студенти, които ще се явят на майска поправителна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи, подвързани в спирала, в краен срок - 10.04.2024 г. до 16.00 часа в 403 кабинет, (ет.4), ул. „Гургулят“ №1.

Ръководител магистърска програма

Проф. Даниела Любенова, доктор

      


 
Facebook Twitter Share