НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2074837 Картинка 11902896 Картинка 346742 Картинка 6936154 Картинка 4387493 Картинка 9484751 Картинка 8807571 Картинка 3599335 Картинка 5369892 Картинка 5421173

СИД „ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ“

Публикувано на 12 февруари 2024

Студентите от редовна форма на обучение към факултет „Спорт“ и факултет „Педагогика“, които проявяват интерес към развитието на Олимпизма и Олимпийското движение, могат да се запишат за участие в избираемата дисциплина „Олимпизъм и Олимпийско движение“ на следния адрес:
https://forms.gle/AZk99sAZuKLdqoqk7

Беседите включват темите: 

  • Същност на Олимпизма и неговата мисия в съвременния спорт
  • Развитие на международното олимпийско движение и МОК,
  • България в Олимпийското движение,
  • Опит и идеи за приложение на олимпийското възпитание в спорта днес

Срок за записване: 25 февруари 2024 (неделя)

гл. ас. Емилия Витанова

Сектор „История на физическото възпитание и спорта“

      


 
Facebook Twitter Share