НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6797451 Картинка 8367519 Картинка 7671205 Картинка 9626888 Картинка 2334645 Картинка 237983 Картинка 1459628 Картинка 6355595 Картинка 6088348 Картинка 1348057

ВАЖНО ОТНОСНО ДИПЛОМИРАНЕ НА ИЗОСТАНАЛИ СТУДЕНТИ В ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Публикувано на 16 януари 2024

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Студентите, приключили срока си на обучение с неположен държавен изпит преди 2009 г., губят окончателно право на дипломиране!

Завършилите семестриално (с всички положени по учебен план изпити) в периода 2009-2021 г. подават заявление до Учебен отдел, заплащат административна такса за допускане до явяване в размер на 200 лв. и полагат държавен изпит до края на 2024 г. При неявяване или неуспешно положен държавен изпит в посочения период губят окончателно право на дипломиране.

Приключилите срока на обучение с неположени семестриални изпити от 2009 до 2021 г. вкл. подават заявление до декана на съответния факултет за допускане до семестриални изпити. След разрешение заплащат административна такса в размер на 1500 лв. и получават право да положат всички изпити по действащия учебен план, след което да се дипломират до края на март 2025 г.

ОКС „МАГИСТЪР“

Студентите, приключили срока си на обучение с неположен държавен изпит преди 2006 г., губят окончателно право на дипломиране!

Завършилите семестриално (с всички положени по учебен план изпити) в периода 2006-2021 г. подават заявление до Учебен отдел, заплащат административна такса за допускане до явяване в размер на 200 лв. и полагат държавен изпит на майска или ноемврийска държавна изпитна сесия през 2024 г. При неявяване или неуспешно положен държавен изпит в посочения период губят окончателно право на дипломиране.

Приключилите срока на обучение с неположени семестриални изпити от 2006 до 2021 г. вкл. подават заявление до декана на съответния факултет за допускане до семестриални изпити. След разрешение заплащат административна такса в размер на 800 лв. и получават право да положат всички изпити по действащия учебен план, след което да се дипломират до края на 2024 г.

Всички студенти, завършили семестриално или приключили срока на обучение с невзети семестриални изпити през 2022 и 2023 г., се дипломират съгласно разпоредбите на Наредбите за администриране на учебната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, приети с решение на АС от 10.05.2023 г.


Административни такси

      


 
Facebook Twitter Share