НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10580685 Картинка 11104018 Картинка 10644838 Картинка 184837 Картинка 1225255 Картинка 8468091 Картинка 557657 Картинка 6636536 Картинка 11986442 Картинка 5682896

ВАЖНО ОТНОСНО ДИПЛОМИРАНЕ НА ИЗОСТАНАЛИ СТУДЕНТИ В ОКС „бакалавър“

Публикувано на 04 ноември 2023

 Студентите, приключили срока си на обучение с неположен държавен изпит преди 2009 г., губят окончателно право на дипломиране!

Завършилите семестриално (с всички положени по учебен план изпити) в периода 2009-2021 г. подават заявление до Учебен отдел, заплащат административна такса за допускане до явяване в размер на 200 лв. и полагат държавен изпит до края на 2024 г. При неявяване или неуспешно положен държавен изпит в посочения период губят окончателно право на дипломиране.

Приключилите срока на обучение с неположени семестриални изпити от 2009 до 2021 г. вкл. подават заявление до декана на съответния факултет за допускане до семестриални изпити. След разрешение заплащат административна такса в размер на 1500 лв. и получават право да положат всички изпити по действащия учебен план, след което да се дипломират до края на март 2025 г.

Всички студенти, завършили семестриално или приключили срока на обучение с невзети семестриални изпити през 2022 и 2023 г., се дипломират съгласно разпоредбите на Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „бакалавър“, приета с решение на АС от 10.05.2023 г.


Административни такси

      


 
Facebook Twitter Share