НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3251208 Картинка 10089491 Картинка 12077284 Картинка 11494031 Картинка 3839295 Картинка 3468872 Картинка 6024360 Картинка 9815606 Картинка 6939391 Картинка 3721415

Вътрешна защита на магистърски тези - КТ и ФТР

Публикувано на 25 април 2023

На 09.05.2023 г., от 12.00 часа в НСА „Васил Левски “,

 сградата на ул. „Гургулят“ №1, в Заседателната зала (ет.3),

 ще се проведе вътрешна защита на МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

програми "Кинезитерапия "и" ФТР"

 

Студенти, които ще се явят на юнска поправителна държавна изпитна сесия със защита на магистърска теза, трябва да предадат два екземпляра от своите дипломни работи , подвързани в спирала , в краен срок - 03.05.2023 г. до 16.00 часа в 403 кабине т , ( ет.4 ), ул. „Гургулят“ №1.

 

Ръководител магистърска програма

Проф. Даниела Любенова, доктор

 


 
Facebook Twitter Share