НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8622380 Картинка 4599841 Картинка 10577669 Картинка 11873671 Картинка 3904883 Картинка 11134652 Картинка 5677436 Картинка 7511367 Картинка 1119360 Картинка 9705357

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"

Публикувано на 20 април 2023

На 12.05.2023 г. от 12.00 часа в заседателната зала на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят 1 ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 05.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

 


 
Facebook Twitter Share