НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12099577 Картинка 1631033 Картинка 4453539 Картинка 3253155 Картинка 8474925 Картинка 3934185 Картинка 3098990 Картинка 9436423 Картинка 6124598 Картинка 7649813

Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Спортна психология"

Публикувано на 20 април 2023

На 09.05.2023 г. от 11.00 часа в кабинет 401 на НСА "Васил Левски", Студентски град
ще се проведе докторантски минимум в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Спортна психология". Желаещите да се явят на изпита подават в ЦРАС заявление (свободен текст) с упоменати тема и научен ръководител в срок до: 02.05.2023 г. Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.

 


 
Facebook Twitter Share