НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6575821 Картинка 8797063 Картинка 12096808 Картинка 8256042 Картинка 4709763 Картинка 1677744 Картинка 6724888 Картинка 7842727 Картинка 4873643 Картинка 7031414

График за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ и ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ


Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 март 2023 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

6311375

Д. Алексиев

футбол

8.30

2.

6311384

Х. Шерифов

футбол

3.

6311386

Д. Чолаков

футбол

4.

29581

А. Синапов

биатлон

5.

14418

С. Ангелов

хокей на лед

6.

19383

К. Петров

културизъм

7.

15073

Р. Румеева

спортна акробатика

8.

18201

Т. Петров

тенис

9.

927747

В. Шумантов

ски алпийски

10.

933842

В. Иванова

фитнес

11.

933843

К. Тузлукова

кондиционна подготовка

12.

933844

М. Генчева

баскетбол

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 март 2023 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

69437

С. Сакалиев

8.30

2.

9722

Т. Стоянова

3.

610742

П. Маринов

4.

610984

Ц. Цонева

5.

610985

М. Станчева

6.

6311140

Д. Боботилов

7.

6311203

Г. Иванов

8.

6311625

Ж. Симеонов

9.

6311640

Х. Стоянов

10.

6311748

С. Христов

11.

6311762

А. Стойков

12.

6311773

С. Докузов

13.

6311777

Л. Кючуков

14.

6311782

Н. Иванов

15.

6311788

Т. Томов

13.30

16.

6311793

П. Колев

17.

831860

Г. Димитров

18.

832030

И. Чернева

19.

832350

Л. Иванова

20.

832699

Х. Георгиев

21.

833245

С. Шарбанов

22.

833247

И. Николов

23.

833974

П. Танев

24.

834015

Х. Първановски

25.

834122

И. Димитров

26.

834254

И. Колев

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло. 
Facebook Twitter Share