НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8225495 Картинка 11848619 Картинка 9831093 Картинка 1340914 Картинка 4235854 Картинка 2462153 Картинка 4763208 Картинка 5334044 Картинка 7975686 Картинка 11108741

СИД - Хата йога - практическа


ф-т „Кинезитерапия“ катедра ТМКТ

 

I, II, ІІІ, VI КУРС - ІІ семестър  

ІІІ КУРС – VI семестър  

 

(Кредитите не влизат в успеха за дипломата и за книжката, макар че са 2.0)

18 уч. ч. Л / 12 уч. ч. У

хон. пр.: кинезитерапевт Станко Станков,  учител ФВС 
Facebook Twitter Share