НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3297891 Картинка 6630411 Картинка 3188553 Картинка 9689273 Картинка 10079378 Картинка 8470025 Картинка 11047873 Картинка 69676 Картинка 4235263 Картинка 10255811

СИД Крикет- практически


За  студенти  I –ви курс ФС      2 кредита
За студенти  III- ти курс ФП      2 кредита

Първа организационна среща
ще се проведе 
в СРЯДА / 08.03.2023 г./ -   13.30 часа        

Блок 70, кабинет 204 Б- 4 етаж

Водещ преподавател: гл. ас. Л. Тренев 
Facebook Twitter Share