НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11988211 Картинка 10768682 Картинка 3671076 Картинка 5584130 Картинка 1825302 Картинка 12271187 Картинка 6033614 Картинка 11359931 Картинка 4401789 Картинка 10961330

СИД Бейзбол- практически


За  студенти  –ви курс ФС      2 кредита
За студенти  III- ти курс ФП      2 кредита


Първа организационна среща
ще се проведе 
в СРЯДА / 08.03.2023 г./ -   13.30 часа        

 Блок 70, кабинет 204 Б- 4 етаж

Водещ преподавател: гл. ас. Л. Тренев 
Facebook Twitter Share