НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8515776 Картинка 7546688 Картинка 2149228 Картинка 8115306 Картинка 9081478 Картинка 169178 Картинка 10770461 Картинка 5110902 Картинка 1092666 Картинка 2991174

29.12.2022 - Откриване на учебната година за ОКС "магистър" задочно обучение


Откриване на учебната година за задочна форма на обучение на 09.01.2023 в А1 от 9:15 за следните магистърски програми:
  • Спорт за високи постижения
  • Спорт и сигурност
  • Спортна журналистика
  • Спортна психология
  • Спорт, фитнес, здраве
  • Олимпизъм и спорт.


 
Facebook Twitter Share