НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7304526 Картинка 10703166 Картинка 11337645 Картинка 5721893 Картинка 7190536 Картинка 10394024 Картинка 1525085 Картинка 12130484 Картинка 5117409 Картинка 6083324

9.11.2022 - За положилите държавен изпит през месец май и месец юни 2022 в ОКС „магистър и ОКС „бакалавър“


За да получите дипломата си за висше образование
е необходимо лично да я подпишете в Учебен отдел – кабинет 108
в периода от 16 до 18 ноември 2022
                                                                              
 Учебен отдел


 
Facebook Twitter Share