НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10205084 Картинка 406192 Картинка 10019365 Картинка 10171905 Картинка 11345405 Картинка 7929120 Картинка 4675661 Картинка 8993023 Картинка 6758340 Картинка 11305929

7.11.2022 - ФИД “Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст”


ЗА СТУДЕНТИ ОТ IV КУРС, ФАКУЛТЕТ „СПОРТ“ – 2 КРЕДИТА

 

Записване за ФИД 
«Висшето спортнопедагогическо образование в европейски контекст»
и допълнителна информация на e-mail: mileva@nsa.bg

 

Водещ преподавател:  проф. Елеонора Милева, дн


 
Facebook Twitter Share