НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3584778 Картинка 7913579 Картинка 8083810 Картинка 1395253 Картинка 38825 Картинка 2996286 Картинка 4563503 Картинка 10626746 Картинка 6906222 Картинка 11482496

7.11.2022 - СИД „Автогенна тренировка“


На 16.11.2022 г. от 13.10 ч. в зала А1 ще се проведе организационна среща със студентите от III ти курс, факултет „Спорт“ и факултет „Педагогика“ за провеждането на теоретичната дисциплина „Автогенна тренировка“


 
Facebook Twitter Share