НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9210609 Картинка 7694964 Картинка 9886761 Картинка 9544672 Картинка 9548286 Картинка 1927495 Картинка 9155685 Картинка 11333135 Картинка 10830423 Картинка 7510459

16.09.2022 - Докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"


На 11.10.2022  г. от 12.00 часа в заседателната зала,  на НСА "Васил Левски", ул. Гургулят, 1 ще се проведе докторантски минимум по професионално направление 7.4. Обществено здраве, докторска програма "Кинезитерапия".

Заявление за явяване на изпита се подава  в срок до 30.09.2022 г. на имейл: nia_jeni@abv.bg.  Заявлението е свободен текст, като трябва да бъде упомената темата и научния ръководител.  Оценките от задължителните и избираеми модули трябва да са нанесени.
 


 
Facebook Twitter Share