НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11258108 Картинка 4369979 Картинка 9714824 Картинка 4016126 Картинка 8916987 Картинка 4216140 Картинка 5790158 Картинка 6395603 Картинка 2736638 Картинка 5582898

3.08.2022 - Допълнителни дати за колоквиуми по Спортна медицина

23.08.2022 г. – 10:30 ч.

25.08.2022 г. – 10:30 ч.

29.08.2022 г. – 14:00 ч.

31.08.2022 г. – 14:00 ч.

 

Колоквиумите ще се провеждат в зали 010 и 012 за всички студенти, които не са положили един или повече колоквиуми за учебната 2021/2022 г.

До изпит се допускат студенти, които са изкарали и четирите колоквиума! 
??????? ??? Facebook Twitter Share