НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7033862 Картинка 5332303 Картинка 1589047 Картинка 7021505 Картинка 2707204 Картинка 4667479 Картинка 7211447 Картинка 1407494 Картинка 7172446 Картинка 9570257

11.07.2022 - ВАЖНО за положилите държавен изпит през месец март 2022 г. в ОКС „бакалавър“

За да получите дипломата си за висше образование е необходимо лично да я подпишете в Учебен отдел – кабинет 108
в периода от 13 юли до 20 юли 2022 г.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share