НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3655945 Картинка 461884 Картинка 3163217 Картинка 1018170 Картинка 2951997 Картинка 12134650 Картинка 7069633 Картинка 3115748 Картинка 4659940 Картинка 8933002

22.06.2022 - Важна информация за студентите участващи в курс „ТАО“ на ПУСБ „Проф. Иван Стайков“ – Витоша

Всички студенти, които имат издадени карти за хранене в стола на НСА „В. Левски“ задължително да ги носят със себе си, и да ги представят при заплашане на таксата за курс „ТАО“.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share