НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9622644 Картинка 7273990 Картинка 11164124 Картинка 7600768 Картинка 10425651 Картинка 10454333 Картинка 444327 Картинка 6929157 Картинка 10010289 Картинка 12234731

21.06.2022 - Важно за всички кандидат-студенти

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“ само  завършилите средно образование преди 2008 година могат да ползват като балообразуваща оценката по биология от дипломата за средно образование.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share